logo

Ansök till Fullstackutvecklare .Net till Kronofogden IT


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Kronofogden kommer att göra ett första urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen (dvs utbildning och erfarenhet) i annonsen. *

Ja
Nej