Kronofogden är mitt inne i ett målinriktat utvecklings- och förändringsarbete. Varje dag möter vi personer i svåra situationer. De får nya behov i takt med att samhället utvecklas och därför behöver också Kronofogden förändras. Som avdelningsdirektör på Kronofogden får du en avgörande roll i denna utvecklingsresa. Vi söker dig som vill åstadkomma förändringar som påverkar såväl medarbetare, kunder och vårt samhälle.

Inom Kronofogden bildar vi en ny verksamhetsstödsavdelning. Uppdraget är att ta huvudansvaret för myndighetens analys- och ekonomiarbete, myndighetens infrastruktur samt för myndighetens utredande och administrativa arbete. Ansvaret omfattar bland annat finansiell styrning, rapporteringar till regeringen, verksamhetsplanering- och uppföljning, administrativt stöd, myndighetens redovisning, krisledning samt fysisk säkerhet. Avdelningen kommer att bestå av tre enheter (infrastrukturenheten, ledningsstödsenheten och redovisningsenheten). Avdelningen kommer uppskattningsvis att bestå av ett 40-tal medarbetare. Ledningsstödsenheten är ny och kommer att bestå av medarbetare från tre enheter som upphör.

Den aktuella chefsbefattningen är med placering i Sundbyberg där du leder 3 chefer placerade i Sundbyberg och i Jönköping. Som avdelningsdirektör på Kronofogden har du personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du ansvarar för att verksamhetsmål, budgetmål samt arbetsmiljömål nås inom din avdelning, och som medlem i Kronofogdens ledningsgrupp tar du ansvar för helheten. Du samarbetar inom och utanför myndigheten för att nå resultat och skapa värde för våra kunder. Du förmedlar och översätter övergripande mål och strategier till chefer och medarbetare, och leder och verkar genom andra.

I ditt nya chefsuppdrag kommer du ansvara för att driva ett systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete inom en verksamhet med stor betydelse för myndigheten och myndighetens utveckling. Du ansvarar för att utveckla, framgångsrikt genomföra och säkerställa effekt. Det gör du bl.a. genom att effektivisera befintliga processer och arbetssätt. Målet är att Kronofogden med ännu bättre leveransförmåga levererar sitt uppdrag med hög kvalitet och inom rimlig tid. I arbetet blir det centralt att skapa bättre förutsättningar för medarbetarna, få ihop olika delar i myndigheten som hänger ihop och förbättra förutsättningarna för lärande, utveckling och förbättring. Att minska sårbarheten och att öka samverkan är framgångsfaktorer. Ökad leveransförmåga genom bättre förutsättningar för medarbetarna kommer att nås genom bättre och enhetliga arbetssätt.

Vi söker dig som har

 • en akademisk utbildning från högskola eller universitet. Med akademisk utbildning avses i detta sammanhang minst 180 högskolepoäng alternativt 120 högskolepoäng i tidigare system
 • flerårig relevant och aktuell chefserfarenhet där du har erfarenhet av att leda genom andra chefer
 • erfarenhet från ledningsgruppsarbete på högsta organisatoriska nivå i en större organisation
 • erfarenhet från strategiskt verksamhetsutvecklingsarbete
 • erfarenhet av att leda andra chefer i att förbättra processer, arbetssätt, roller och organisation.

Du har personliga egenskaper som innebär att du

 • har förmågan att omsätta strategier till taktiska och operativa aktiviteter som ger önskad effekt
 • kan utveckla genom ständiga förbättringar och leda i förändring
 • har ett helhetsperspektiv där du förstår hur olika delar av verksamheten påverkar varandra
 • fattar beslut och tar ansvar för resultat och kvalitet
 • har en god kommunikativ förmåga och kan skapa delaktighet och engagemang
 • skapar effektiva medarbetargrupper och visar tillit till dina medarbetares förmåga att nå mål
 • har förmåga att samarbeta och främja en god arbetsmiljö
 • visar mognad och mod.

Information om oss och jobbet
Inom Kronofogden får du ett chefsförordnande på fem år, med möjlighet till förlängning. Du blir anställd som utredare. Resor i jobbet förekommer. Tester kan komma att användas i rekryteringsprocessen, då vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Under ansökningstiden kommer intervjuer att hållas löpande. Arbetsuppgifterna är placerade i säkerhetsklass och vi kommer att genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll före beslut om anställning. Det innebär att du måste vara svensk medborgare.

Lär känna oss bättre genom att följa oss på LinkedIn och besöka vår webbplats.

Ett jobb som räknas- för andra och för dig! På Kronofogden jobbar vi nära människor i utsatta situationer. Vår uppgift är att hjälpa den som inte har fått betalt och vägleda den som ska betala. Det kräver kunskap och handlingskraft. Omtanke och mod. Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. Så när du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas – både för andra och för dig.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundbyberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/253
Kontakt
 • Christina Gellerbrant Hagberg, Rikskronofogde, 010-5792611
 • Johan Ekström, HR-specialist, Rekrytering, 010-574 40 66, johan.ekstrom@skatteverket.se
Facklig företrädare
 • Clarence Eliasson, SACO, 010-578 38 29, clarence.eliasson@kronofogden.se
 • Rozita Lundgren, ST Tillgänglig v.28 via mejl, rozita.lundgren@kronofogden.se
Publicerat 2020-06-25
Sista ansökningsdag 2020-07-09

Tillbaka till lediga jobb